loading

shensa

سال ۶۳ را برای ساوه باید نقطه عطفی محسوب کرد.بزرگترین قطب صنعتی کشور،با آن شاهراه‌های بزرگ اتصالی‌اش  و بزرگترین قطب کشاورزی کشور با آن سد عظیم و با شکوهش و با آن قدمت فرهنگی و با وقارش همراه با اندیشمندان، شاعران و فرهیختگان فراموش نشدنیش همه شن سا را فراخواندند تا با هم ساوه را جهانی سازند و افتخار بیافرینند و سر به آسمان بیاسایند در عمران، فرهنگ و ورزش شهرمان

 

خدمات

مقالات

1396/07/04

مطلب بسیار مهم در هنگا م بتن ریزی در فصل گرما

یکی از عوامل تخریب بتن در فلات مرکزی ایران بتن ریزی در هوای گرم می باشد.

ادامه
1396/07/06

دعوت باشگاه بارسلونای برزیل از شن سا

دعوت باشگاه بارسلونای برزیل از شن ساو خانواده فوتبال ایران به کشوربرزیل

ادامه

محصولات