loading

مقالات

ﺳﻪ شنبه 04 مهر 96

مطلب بسیار مهم در هنگا م بتن ریزی در فصل گرما

یکی از عوامل تخریب بتن در فلات مرکزی ایران بتن ریزی در هوای گرم می باشد.

ادامه
پنج شنبه 06 مهر 96

دعوت باشگاه بارسلونای برزیل از شن سا

دعوت باشگاه بارسلونای برزیل از شن ساو خانواده فوتبال ایران به کشوربرزیل

ادامه