loading

مقالات

ﺳﻪ شنبه 04 مهر 96

مطلب بسیار مهم در هنگا م بتن ریزی در فصل گرما

یکی از عوامل تخریب بتن در فلات مرکزی ایران بتن ریزی در هوای گرم می باشد.

ادامه