loading

عمران

عمران

عمران

تولیدات این مجتمع نه تنها در شهرستان ساوه بلکه در استان‌ها و شهرستان‌هایی نظیر همدان،تفرش،تهران و... مورد بهره‌برداری قرار گرفته و رضایت کامل مدیران پروژه‌ها از افتخارات این شرکت و شهرستان بوده است