جام باشگاه های آسیا
ژانویه 15, 2019
حضور رامین رضائیان
آوریل 30, 2014

    مهندس محمد مرتضوی مدیرعامل شن سا در کنار بازیکنان آکادمی اسپورتینگ لیسبون پرتغال