جام باشگاه های آسیا
آوریل 29, 2014
بازیکنان خارجی شن سا
آوریل 26, 2014

    رامین رضائیان استعداد به بار نشسته از دل تیم شن سا